معنی و ترجمه کلمه higher mental processes به فارسی higher mental processes یعنی چه

higher mental processes


روانشناسى : فرايندهاى عالى ذهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها