معنی و ترجمه کلمه higher up به فارسی higher up یعنی چه

higher up


رئيس ،برتر،عضو ارشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها