معنی و ترجمه کلمه higher-order conditioning به فارسی higher-order conditioning یعنی چه

higher-order conditioning


روانشناسى : شرطى سازى سطح بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها