معنی و ترجمه کلمه higher-order factor به فارسی higher-order factor یعنی چه

higher-order factor


روانشناسى : عامل مرتبه بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها