معنی و ترجمه کلمه highest (to be the highest bidder) به فارسی highest (to be the highest bidder) یعنی چه

highest (to be the highest bidder)


قانون ـ فقه : حائز حداکثر قيمت در مزايده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها