معنی و ترجمه کلمه highfrequency measuring bridge به فارسی highfrequency measuring bridge یعنی چه

highfrequency measuring bridge


علوم مهندسى : پل اندازه گيرى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها