معنی و ترجمه کلمه highly seasoned به فارسی highly seasoned یعنی چه

highly seasoned


پرادويه ادويه زده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها