معنی و ترجمه کلمه hight disciplinary court of judges به فارسی hight disciplinary court of judges یعنی چه

hight disciplinary court of judges


قانون ـ فقه : دادگاه عالى انتظامى قضات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها