معنی و ترجمه کلمه highway code به فارسی highway code یعنی چه

highway code


علوم مهندسى : کد شاهراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها