معنی و ترجمه کلمه highway dispatch به فارسی highway dispatch یعنی چه

highway dispatch


علوم نظامى : مقررات و قوانين عبور و مرور در شاهراهها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها