معنی و ترجمه کلمه highway engineering به فارسی highway engineering یعنی چه

highway engineering


مهندسى جاده سازى
علوم مهندسى : تکنيک جاده سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها