معنی و ترجمه کلمه highweight handicap به فارسی highweight handicap یعنی چه

highweight handicap


ورزش : مسابقه اسبدوانى با امتياز متفاوت وزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها