معنی و ترجمه کلمه hiking board به فارسی hiking board یعنی چه

hiking board


ورزش : تخته اتکاى خم شونده در قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها