معنی و ترجمه کلمه hilding به فارسی hilding یعنی چه

hilding


(م.م ).جانور يا اسب بى ارزش ،حيوان چموش ،ادم بيکاره ومهمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها