معنی و ترجمه کلمه hili(ci)sm به فارسی hili(ci)sm یعنی چه

hili(ci)sm


ماديت ،اعتقادبه ماديات- اعتقادباينکه ماديات مايه ءشرارت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها