معنی و ترجمه کلمه hill به فارسی hill یعنی چه

hill


تپه ،پشته ،تل ،توده کردن ،انباشتن
عمران : توده خاک
معمارى : تپه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها