معنی و ترجمه کلمه hillock به فارسی hillock یعنی چه

hillock


تپه کوچک ،برامدگى در سطح صاف ،پشته ،گريوه ،(نظ ).پرندک
عمران : تپه کوچک
معمارى : تپه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها