معنی و ترجمه کلمه hind sight به فارسی hind sight یعنی چه

hind sight


علوم نظامى : شکاف درجه تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها