معنی و ترجمه کلمه hinder به فارسی hinder یعنی چه

hinder


بازداشتن ،ممانعت کردن ،جلوگيرى از ضربه زدن حريف ،پسين ،عقبى ،واقع در عقب ،پشتى ،عقب انداختن ،پاگيرشدن ،بازمانده کردن ،مانع شدن ،بتاخير انداختن
قانون ـ فقه : جلوگيرى کردن
ورزش : مانع حريف شدن
علوم نظامى : جلوگيرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها