معنی و ترجمه کلمه hindered rotation به فارسی hindered rotation یعنی چه

hindered rotation


چرخش غير ازاد
شيمى : چرخش ممانعت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها