معنی و ترجمه کلمه hindrance به فارسی hindrance یعنی چه

hindrance


پاگيرى ،بازماندگى ،اذيت ،ازار،مانع ،سبب تاخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها