معنی و ترجمه کلمه hindsight به فارسی hindsight یعنی چه

hindsight


ادراک ،درک يا فهم امرى که واقع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها