معنی و ترجمه کلمه hip pullover به فارسی hip pullover یعنی چه

hip pullover


ورزش : چرخ جلو روى پارالل

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها