معنی و ترجمه کلمه hip roof به فارسی hip roof یعنی چه

hip roof


پشت بام سراشيب ،پشت بام گرده ماهى
معمارى : شيروانى چند کله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها