معنی و ترجمه کلمه hip rool به فارسی hip rool یعنی چه

hip rool


تاباندن حريف از روى باسن( کشتى)
ورزش : تاباندن حريف از روى باسن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها