معنی و ترجمه کلمه hip throw به فارسی hip throw یعنی چه

hip throw


ورزش : گرفتن کمر مهاجم و از جلو انداختن او از روى کمر،فن اوگوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها