معنی و ترجمه کلمه hip truss به فارسی hip truss یعنی چه

hip truss


علوم مهندسى : خرپاى گوشه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها