معنی و ترجمه کلمه hip به فارسی hip یعنی چه

hip


ابرو دره اى( شيروانى کوبى)،کفل ،قسمت ميان ران وتهيگاه ،مفصل ران ،جستن ،پريدن ،لى لى کردن ،سهو کردن
علوم مهندسى : نبش
معمارى : ابرو دره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها