معنی و ترجمه کلمه hippocratic oath به فارسی hippocratic oath یعنی چه

hippocratic oath


سوگند بقراطى ،سوگند دانشجويان پزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها