معنی و ترجمه کلمه hippocratic types به فارسی hippocratic types یعنی چه

hippocratic types


روانشناسى : سنخهاى بقراطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها