معنی و ترجمه کلمه hire (to) به فارسی hire (to) یعنی چه

hire (to)


کرايه کردن
بازرگانى : اجاره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها