معنی و ترجمه کلمه his appeal met no response به فارسی his appeal met no response یعنی چه

his appeal met no response


پاسخى پدر خواست که او ترسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها