معنی و ترجمه کلمه his bare word به فارسی his bare word یعنی چه

his bare word


قول خشک وخالى او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها