معنی و ترجمه کلمه his blood is up به فارسی his blood is up یعنی چه

his blood is up


خشمش افروخته است ،اماده جنگ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها