معنی و ترجمه کلمه his conduct is object به فارسی his conduct is object یعنی چه

his conduct is object


رفتارش قابل اعتراض است ،رفتارش رضايتبخش نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها