معنی و ترجمه کلمه his english is weak به فارسی his english is weak یعنی چه

his english is weak


مايه انگليسى اوکم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها