معنی و ترجمه کلمه his heart sank به فارسی his heart sank یعنی چه

his heart sank


دل مرده شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها