معنی و ترجمه کلمه his heart went pit به فارسی his heart went pit یعنی چه

his heart went pit


دلش مى تپيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها