معنی و ترجمه کلمه his kidnegs have gone w به فارسی his kidnegs have gone w یعنی چه

his kidnegs have gone w


گرده هايش درست کارنمى کنند،کليدهايش خراب شده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها