معنی و ترجمه کلمه his manners smackofselfishness به فارسی his manners smackofselfishness یعنی چه

his manners smackofselfishness


بوى خودپسندى از رفتارش ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها