معنی و ترجمه کلمه his money is more than can به فارسی his money is more than can یعنی چه

his money is more than can


پوليش بيش( يا زياده ) از انست که بتوان شمرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها