معنی و ترجمه کلمه his opening remarks به فارسی his opening remarks یعنی چه

his opening remarks


نخستين گفته هاى وى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها