معنی و ترجمه کلمه his reputed son died به فارسی his reputed son died یعنی چه

his reputed son died


انکه مشهوربودپسراوست مرد،انکه پس اوبشمارميرفت مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها