معنی و ترجمه کلمه his severity relaxed به فارسی his severity relaxed یعنی چه

his severity relaxed


از سخت گيرى خود کاست ،سخت گيرى وى کمتر شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها