معنی و ترجمه کلمه his was granted به فارسی his was granted یعنی چه

his was granted


دعايش پذيرفته شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها