معنی و ترجمه کلمه his wrath was kindled به فارسی his wrath was kindled یعنی چه

his wrath was kindled


بسيارخشمگين شد،خشمش برافروخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها