معنی و ترجمه کلمه hisbrother personated him به فارسی hisbrother personated him یعنی چه

hisbrother personated him


برادرش خودرابنام او قلمداديا معرفى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها