معنی و ترجمه کلمه histamine به فارسی histamine یعنی چه

histamine


(ش ).ترکيبى بفرمولC5H9N3

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها