معنی و ترجمه کلمه histochemistry به فارسی histochemistry یعنی چه

histochemistry


علمى که درباره پديده هاى شيميايى سلول وبافت بحث ميکند،شيمى بافتى وسلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها