معنی و ترجمه کلمه histogen به فارسی histogen یعنی چه

histogen


(گ.ش ).منطقه روشن محدود يا غير محدودى از بافتهاى اوليه ،بافت ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها